🤱 Hướng dẫn đánh máy bài thơ Khúc Hát Ru bằng phần mềm Microsoft Office Word 2019 🤱 Tin Học Lớp 4
🖼️ Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản – Sách Bài Tập
🖼️ Bài 1: Những gì em đã biết
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.