💻️ Hướng dẫn giải Sách Bài Tập Tin Học Lớp 3
🖼️ Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu (với phần mềm Microsoft Office PowerPoint 2019)
🖼️ Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop3
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 3

Comments are closed.