Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
🎨 Chủ đề 2: Em tập vẽ
🎨 Bài 2: Vẽ hình từ hình mẫu có sẵn, chọn độ dày, màu nét vẽ
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
✏️ Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn.
✏️ Biết cách chọn độ dày, màu nét vẽ.
📖 Video có kèm theo hướng dẫn giải Sách Bài Tập các nội dung:
✔ Hoạt động cơ bản.
✔ Hoạt động thực hành.
✔ Hoạt động ứng dụng, mở rộng.

Category:

Lớp 3

Comments are closed.