Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
🎨 Chủ đề 2: Em tập vẽ
🎨 Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
✏️ Biết sử dụng công cụ để vẽ đường thẳng và đường cong.
✏️ Vẽ được bức tranh đơn giản có đường thẳng và đường cong.
📖 Video có kèm theo hướng dẫn giải Sách Bài Tập các nội dung:
✔ Hoạt động cơ bản.
✔ Hoạt động thực hành.
✔ Hoạt động ứng dụng, mở rộng.

Category:

Lớp 3

Comments are closed.