💻️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
🎨 Chủ đề 2: Em tập vẽ
🎨 Bài 6: Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết sử dụng công cụ tô màu để tô màu các chi tiết tranh vẽ.
📖 Video có kèm theo hướng dẫn giải Sách Bài Tập các nội dung:
✔ Hoạt động cơ bản.
✔ Hoạt động thực hành.
✔ Hoạt động ứng dụng, mở rộng.

Category:

Lớp 3

Comments are closed.