💻️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
🔠 Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
🔠 Bài 8: Thực hành: Bổ sung một số kĩ thuật soạn thảo văn bản
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Sử dụng một số phím tắt để thay đổi kiểu chữ trong phần mềm Microsoft Office Word 2019.
☑ Biết cách in một văn bản ra giấy.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop3

Category:

Lớp 3

Comments are closed.