💻️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
🖼️ Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu
🖼️ Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách chọn nền trang trên phần mềm Microsoft Office PowerPoint 2019.
☑ Thay đổi được vị trí của hình, tranh ảnh trong trang trình chiếu.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop3
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 3

Comments are closed.