Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
Chủ đề 1: Làm quen với máy tính
Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính
* Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
– Biết cách ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính.
– Thực hiện được thao tác khởi động máy tính.
– Nhận biết được một máy tính đã khởi động xong.
– Biết cách tắt máy tính khi không sử dụng.
* Video có kèm theo hướng dẫn giải Sách Bài Tập các nội dung:
+ Hoạt động cơ bản.
+ Hoạt động thực hành.
+ Hoạt động ứng dụng, mở rộng.

Category:

Lớp 3

Comments are closed.