Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
Chủ đề 1: Làm quen với máy tính
Bài 3: Chuột máy tính
* Link download chương trình Luyện tập sử dụng chuột v1.3:
https://www.fshare.vn/file/QDB9ZZPB5ISA
* Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
– Biết các bộ phận cơ bản của chuột máy tính.
– Biết cầm chuột đúng cách.
– Thực hiện được các thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột.
* Video có kèm theo hướng dẫn giải Sách Bài Tập các nội dung:
+ Hoạt động cơ bản.
+ Hoạt động thực hành.
+ Hoạt động ứng dụng, mở rộng.

Category:

Lớp 3

Comments are closed.