💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
🌎 Chủ đề 1: Khám phá máy tính
🌎 Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Tìm được thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập và giải trí từ Internet.
☑ Biết cách lưu trữ hình ảnh tìm kiếm được từ Internet vào thư mục trên máy tính.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.