💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
🐢 Chủ đề 5: Thế giới Logo
🐢 Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Sử dụng được câu lệnh lặp thay thế các câu lệnh lặp lại nhiều lần.
☑ Sử dụng được câu lệnh Wait để làm chậm tốc độ di chuyển của Rùa.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.