💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
📂 Chủ đề 1: Khám phá máy tính
📂 Bài 2: Các thao tác với thư mục
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Thực hiện được các thao tác: sao chép, đổi tên thư mục.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.