💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
📃 Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
🖼️ Bài 1: Những gì em đã biết
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về soạn thảo văn bản trên phần mềm Microsoft Office Word 2019.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.