🖍️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
🖍️ Chủ đề 2: Em tập vẽ
🖍️ Bài 4: Sao chép màu
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách sao chép màu từ màu của bức vẽ có sẵn.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.