💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
🗃️ Chủ đề 1: Khám phá máy tính
🗃️ Bài 4: Các thao tác với tệp
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Thực hiện được các thao tác sao chép, đổi tên, xóa tệp.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.