💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
🎼 Chủ đề 5: Em học nhạc
🎼 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Tạo được một bản nhạc mới.
☑ Biết cách nhập nốt nhạc vào khuông nhạc vừa tạo.
☑ Lưu được bản nhạc vào thư mục máy tính.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 5

Comments are closed.