💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
🎼 Chủ đề 5: Em học nhạc
🎼 Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách chèn thêm một hoặc nhiều ô nhịp trong phần mềm MuseScore.
☑ Thay đổi được thông tin của bản nhạc đã tạo.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 5

Comments are closed.