💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
📧 Chủ đề 1: Khám phá máy tính
📧 Bài 3: Thư điện tử (Email)
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết được cấu trúc của một địa chỉ thư điện tử.
☑ Hiểu được lợi ích của dịch vụ thư điện tử và biết sử dụng dịch vụ này để gửi và nhận thư điện tử trên Windows 10.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 5

Comments are closed.