💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
📽️ Chủ đề 3: Thiết kế bài trình chiếu
📽️ Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Lựa chọn được phông chữ thích hợp, màu nền trong các trang trình chiếu trên phần mềm Microsoft Office PowerPoint 365.
☑ Đặt hình thức chung cho các trang trình chiếu như hình minh họa, số trang…
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 5

Comments are closed.