💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 1)
📂 Chương 3: Hệ điều hành
📂 Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách mở chương trình ứng dụng quan sát và khám phá máy tính.
☑ Xem nội dung các ổ đĩa, thư mục.
☑ Cách tạo thư mục mới và đổi tên thư mục.
☑ Cách xóa thư mục và khôi phục lại các thư mục hoặc tệp đã bị xóa.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc6
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 6

Comments are closed.