💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (THCS)
🖥️ Chương 1: Tin học và máy tính điện tử
🖥️ Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách biểu diễn thông tin trong máy tính.
☑ Hiểu được khái niệm bit và byte.
☑ Biết được hệ nhị phân, cách chuyển từ hệ nhị phân sang hệ thập phân và ngược lại.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc6
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 6

Comments are closed.