💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 1)
🖥️ Chương 3: Hệ điều hành
🖥️ Bài 12: Hệ điều hành Windows
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Hệ điều hành Windows 7 và Windows 10 trên máy tính là gì?
☑ Giao diện, đặc tính, chức năng cơ bản của hệ điều hành Windows.
☑ Cách thay đổi hình nền máy tính.
☑ Các thao tác với thanh công việc (Taskbar) và cửa sổ làm việc trên Windows.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc6
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 6

Comments are closed.