💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 1)
🖥️ Chương 3: Hệ điều hành
🖥️ Bài thực hành 2: Làm quen với Windows
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách tạo, thay đổi hoặc xóa mật khẩu đăng nhập máy tính Windows 10.
☑ Làm quen với màn hình nền, thanh công việc, bảng chọn Start, màn hình Start và cửa sổ chương trình.
☑ Cách đưa biểu tượng chương trình ra màn hình nền, màn hình Start và thanh công việc.
☑ Cách tắt và khởi động máy tính Windows 10.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc6
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 6

Comments are closed.