💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (THCS)
🖱️ Chương 2: Phần mềm máy tính
🖱️ Bài 5: Luyện tập chuột máy tính
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Basic Mouse Skills.
☑ Các thao tác với chuột máy tính.
☑ Phân biệt chuột máy tính và con trỏ chuột.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc6
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 6

Comments are closed.