💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 1)
🗃️ Chương 3: Hệ điều hành
🗃️ Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách thay đổi tên tệp tin và xóa tệp tin.
☑ Cách sao chép hoặc di chuyển tệp tin sang thư mục khác.
☑ Cách sao chép, di chuyển tệp tin bằng kéo thả chuột.
☑ Cách xem nội dung tệp tin và chạy chương trình.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc6
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 6

Comments are closed.