💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 – Sách Bài Tập
🐢 Chủ đề 5: Thế giới Logo
🐢 Bài 2: Các lệnh của Logo
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết sử dụng một số lệnh mới trong Logo.
☑ Sử dụng lại được dòng lệnh đã thực hiện.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.