💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 – Sách Bài Tập
🐢 Chủ đề 5: Thế giới Logo
🐢 Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.