🏰 Hướng dẫn vẽ hình Lâu đài bằng phần mềm Paint 🏰 Tin Học Lớp 4
🖼️ Chủ đề 2: Em tập vẽ
🖼️ Bài 5: Thực hành tổng hợp
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.