💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
🖼️ Chủ đề 2: Em tập vẽ
🖼️ Bài 1: Những gì em đã biết
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách vẽ hình quốc kì Việt Nam và Nhật Bản bằng phần mềm Paint.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.