🏡 Thực hành chèn Clip Art và Shapes vào văn bản trong Microsoft Office Word 2019 🏡 Tin Học Lớp 4
🖼️ Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
🖼️ Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.